Elementet shetsë për sistemet e fasadave kontaktuese

Albanian
 • Tipel - KI LFM Ø8

  Tipel - KI LFM Ø8

  KI LFM është tipel goditës me termondërprerje, me pjesën plastike për montim dhe me kunjin e zinkuar të çelikut.

  Është i dedikuar për fiksimin shtesë të pllakave termoizoluese në sistemet ETICS, nëse baza e murit është betoni, tulla e plotë apo me vrima, blloqet argjilore, betoni poroz dhe materialet e ngjashme (llojet e materialeve A, B, D, E në përputhshmëri me ETAG 014).

 • Tipel - KI LMX Ø10

  Tipel - KI LMX Ø10

  KI LMX është tipel goditës me termondërprerje, me pjesën plastike për montim dhe me kunjin e zinkuar të çelikut.

  Është i dedikuar për fiksimin shtesë të pllakave termoizoluese në sistemet ETICS, nëse baza e murit është betoni, tulla e plotë apo me vrima, blloqet argjilore, betoni poroz dhe materialet e ngjashme (llojet e materialeve A, B, D, E në përputhshmëri me ETAG 014).

 • KI profilet për sistemet ETICS

  KI profilet për sistemet ETICS

  KI elementet shtesë (profilet) në sistemet termoizoluese të fasadës sigurojnë realizimin cilësor të elementeve të rëndësishme në fasadë, siç janë:

  - dritaret, dyert dhe të gjitha llojet e fugave në sipërfaqen e fasadës,

  - vendet në fasadë ku ekziston mundësia e depërtimit të ujit nën fasadë,

  - këndet e fasadës së objektit, etj.

  Montimi i rregullt i elementeve shtesë në fasadë është parakusht për te arritur rezultatet e pritura në aspektin e qëndrueshmërisë së sistemit të fasadës. 

 • KI rrjeta e qelqit për armim

  KI rrjeta e qelqit për armim

  KI rrjeta e qelqit për armirim përdoret për punimin e shtresës së armuar në sistemet ETICS me pambukun guror.

  Cilësia e lartë sigurohet nga qëndrueshmëria alkale dhe forca jashtëzakonisht e madhe në tërheqje prej mbi 2200 N/ 5 cm me peshë prej 145 g/m2.


  Montimi