KI profilet për sistemet ETICS

KI profilet për sistemet ETICS

Ku mund të blej?

Distributerët

KI elementet shtesë (profilet) në sistemet termoizoluese të fasadës sigurojnë realizimin cilësor të elementeve të rëndësishme në fasadë, siç janë:

- dritaret, dyert dhe të gjitha llojet e fugave në sipërfaqen e fasadës,

- vendet në fasadë ku ekziston mundësia e depërtimit të ujit nën fasadë,

- këndet e fasadës së objektit, etj.

Montimi i rregullt i elementeve shtesë në fasadë është parakusht për te arritur rezultatet e pritura në aspektin e qëndrueshmërisë së sistemit të fasadës. 

Udhëzimet e detajuara për mënyrën e vendosjes dhe përpunimit të profileve përshkruhen nga prodhuesi i sistemit të fasadës kontaktuese, keshtu që është e nevojshme të veprohet sipas zgjidhjeve eknike të dhëna nga prodhuesi..

 

Shkoni në krye