Fasada kontaktuese

 
 Izolimi i murit të jashtëm

 Fasadë kontaktuese me pambuk guror

 

Produkti Emërtimi Përshkrimi Zbatimi
 
Knauf Insulation KR FAS FKD-S Thermal Knauf insulation pllaka pë fasadë kontaktuese Më shume Fasadë kontaktuese
Knauf Insulation KR SK FKL Thermal Knauf insulation lamella për fasadë kontaktueseMë shume Fasadë kontaktuese