Fasada ventiluese

 
  Izolimi i mureve të jashtme

 Fasadat e ventiluara