Izolimi i murit ndarës

 

Izolimi i mureve ndarëse

 Pambuku mineral guror dhe pambuku mineral qelqor 

 

Produkti Emërtimi Përshkrimi Zbatimi
 
Knauf Insulation KR SKG KR SKG

Knauf insulation pllakë për izolimin e mureve të brendshme Më shume

Muri ndarës
Knauf Insulation KR P KR P Knauf insulation pllakë për izolimin e mureve të brendshmeMë shume Muri ndarës
Knauf Insulation TI 140 Decibel TI 140 Decibel
Knauf insulation filc për izolimin e munreve të brendshmeMë shume Muri ndarës
Knauf Insulation TI-140 TI 140
Knauf insulation filc për izolimin e munreve të brendshmeMë shume Muri ndarës