Izolimi për përdorime të veçanta – Produktet OEM

 

 

Produktet OEM për aparate shtëpiake

Prodhimet nga pambuku guror përdoren si material izolues në prodhimin e aparateve shtëpiake për shkak të veçorive të shkëlqyeshme termoizoluese (stufat elektrike, stufat me dru, bojlerë, stufa termoakumuluese –TA, kamin).

Këto produkte prodhohen sipas specifikacioneve dhe skicave të blerësit. Prodhimet tone kënaqin standardet më të larta të EU për aparatet shtëpiake. Kontakt

 

 

OEM për panele sanduiç

Pambuku guror është material I shkëlqyeshëm izolues në tipe të ndryshme të elementeve ndërtimore të gjysëmfabrikuara siç janë panelet sanduiç, sepse ka karakteristika të shkëlqyeshme kundër zjarrit, termike dhe akustike.

Prodhuesit e paneleve sanduiç shfrytëzojnë pambukun guror kryesisht në mes të veshjeve metalike ose të drurit, dhe në këtë mënyrë pambuku guror bëhet pjesë përbërëse e sanduiçit. Këto elemente shfrytëzohen kryesisht në ndërtimin e objekteve industriale, komerciale dhe afarise  Kontakt

 

Elementet kundër zjarrit

Knauf Insulation ofron spektër të gjërë të prodhimeve për destinime speciale: panele kundër zjarrit dhe dyer, panele për izolim akustik, izolim të oxhaqeve, panere solare. Kontakt