Izolimi teknik

Jastëqe në merkur/ thurje teli 

Në prodhimin standard, jastëqet janë të qepur në njërën anë me tel të zinktuar në thurjen e telit 25 x 0,6. Eshtë e mundur të  prodhohen të thurur në njërën anë me folie AluR. Kontakt

Jastëk në rrjetë teli WM 660

Jastëk në rrjetë teli WM 680

 

Filc nga pambuku guror në rolne

Filci izolues përdoret për izolim termik, akustik dhe kundër zjarrit, dhe mbrojtjen aty ku izolimi nuk i nënshtrohet sforcimit në presion. Kontakt

Filc me foli të përforcuar alumini FM D70 CB AluR

 

Pllaka kundër zjarrit

Pllakat kundër zjarrit nga gips-kartoni përbëhen nga bërthama me përforcim shtesë nga gipsi . Kontakt

HTB 640
HTB 660
HTB 680
HTB 700

 

Izolimi i gypave 

Për izolimin e gypave përdoret pambuku guror në formë gypi/ çarjeve në llojin R dhe RA, të thurur në folie alumini- Për gypa  të diametrit të lartë të ofrojmë produktin LAM ALU. Kontakt

Cevak PS 600

Klima-Cevak

Pambuk guror refuz në thasë 

Pambuku në thasë përdoret për izolim termik, akustik dhe kundër zjarrit në ato vende ku kjo nuk është e mundur të bëhet me prodhime standarde. Kontakt

Pambuku refuz LW
Litar FC A1
Litar FC A2