Kulmi i pjerrët

 

 Izolimi i nënkulmit

 Zgedhje me efiçiencë energjetike për kulme ekzistuese dhe të reja

Produkti Emërtimi Përshkrimi Zbatimi
 
Knauf Insulation KR S Knauf Insulation KR S Pllakë për izolim të nënkulmit Më shume Kulmi i pjerrët
Knauf Insulation KR SK Knauf Insulation KR SK Pllakë për izolim të nënkulmit Më shume Kulmi i pjerrët
Knauf Insulation TI 135 U Knauf Insulation TI 135 U Filc për kulme të pjerrëta Më shume Kulmi i pjerrët
Knauf Insulation TI 140 U Knauf Insulation TI 140 U Filc për kulme të pjerrëta Më shume Kulmi i pjerrët
Knauf Insulation Classic 040 Knauf Insulation Classic 040 Filc për shumë zbatimeMë shume Kulmi i pjerrët / Tavan
Knauf Insulation Classic 044 Knauf Insulation Classic 044 Filc për shumë zbatime Më shume Tavan