Kulmi i rrafshët

 

Izolimi i kulmeve të rrafshta

 Pambuku mineral guror 

 

Produkti Emërtimi Përshkrimi Zbatimi
 
Knauf Insulation DDP-RT Smart Roof THERMAL Knauf insulation pllakë për izolimin e kulmit të rrafshët Më shume Kulmi i rrafshët
Knauf Insulation DDP-U Smart Roof NORM Knauf insulation pllakë për izolimin e kulmit të rrafshëtMë shume Kulmi i rrafshët