Mostrat e membranave të çatisë

Albanian
 • Homeseal LDS 0.02

  Homeseal LDS 0.02

  Homeseal LDS 0.02 është membranë treshtresore hidroizoluese. Prodhohet me shtypjen e nxehtë të tekstilit të paendur të polipropilenit me filmin difuz.

  Membrana riciklohet në tërësi.

 • Homeseal LDS 0.04 FixPlus

  Homeseal LDS 0.04 FixPlus

  Homeseal LDS 0.04 FixPlus përbëhet nga dy shtresa të pëlhurës nga polipropileni të presuar dhe shtresa mikroporoze ndërmjet pëlhurave që e bënë folinë të jetë e përshkueshme nga avulli dhe të papërshkueshme nga uji.

  Riciklohet në tërësi.

 • Homeseal LDS 5

  Homeseal LDS 5

  Homeseal LDS 5 funksionon si shtresë për kontrollin e avullit të ujit nën termoizolimin. Përshkueshmëria e pjesërishme e saj (Sd=5m) i mundëson lëshimin e avullit të ujit në mënyrë të kontrolluar përmes konstruksionit. Vetëm një sasi e vogël e avullit të ujit mund të kaloj përmes Homeseal LDS 5.

 • Homeseal LDS 35

  Homeseal LDS 35

  Homeseal LDS 35 është barrierë shumështresore e armuar e avullit nga poliolefini. Ajo është transparente dhe parandalon depërtimin e lagështirës dhe avullit në termoizolimin, pavarësisht nëse përdoret në konstruksionet e çatisë së pjerrët ose të rrafshët, të mureve vertikale ose të plafonëve.

 • Homeseal LDS 35 FixPlus

  Homeseal LDS 35 FixPlus

  Homeseal LDS 35 FixPlus është barrierë shumështresore e armuar e avullit nga poliolefini. Ajo është transparente dhe parandalon depërtimin e lagështirës dhe avullit në termoizolimin, pavarësisht nëse përdoret në konstruksionet e çatisë së pjerrët ose të rrafshët, të mureve vertikale ose të plafonëve.

 • Homeseal LDS 200 AluPlus

  Homeseal LDS 200 AluPlus

  Homeseal LDS 200 AluPlus është barrierë e avullit me rezistencë të lartë ndaj avullit me shtresë reflektuese të aluminizuar mbi foli të polietilenit me rrjetëz të armaturës. Homeseal LDS 200 AluPlus parandalon depërtimin e avullit të ujit nga enterieri në termoizolim.

  Mund të përdoret në konstruksionet e rrafshëta dhe të  pjerrëta të çative, si dhe në konstruksionet vertikale të murit.

 • Homeseal LDS SOLIFIT-1

  Homeseal LDS SOLIFIT-1

  Për përdorim të jashtëm

  Shiriti i njëanshëm ngjitës siguron lidhje shumë të mirë me foli Homeseal LDS, si dhe me drurin, tullat, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

 • Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

  Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus

  Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus është membranë dyshtresore UV e cila përbëhet nga filmi poliakrilik dhe tekstili i paendur poliesterik.

  Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 0.02 UV FixPlus siguron përshkueshmërinë jashtëzakonisht të lartë nga avulli dhe mbrojtjen e shkëlqyer nga depërtimi i shiut dhe erës.

  Aplikimi

 • Homeseal LDS SOLIFIT-2

  Homeseal LDS SOLIFIT-2

  Homeseal LDS SOLIFIT-2 është shirit me ngjitje të dyanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për sipërfaqet e ndryshme nga metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

  Aplikimi