Homeseal LDS SOLIFIT-1

Homeseal LDS SOLIFIT-1

Ku mund të blej?

Distributerët

Për përdorim të jashtëm

Shiriti i njëanshëm ngjitës siguron lidhje shumë të mirë me foli Homeseal LDS, si dhe me drurin, tullat, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

Shiritat ngjitës mund të përdoren kryesisht për lidhje, mbyllje dhe ndërlidhje të gjitha llojeve të elementeve vertikale të konstruksionit me foli. Gjithashtu, mund të përdoren edhe për riparimin e dëmtimeve të vogla ose vrimave në foli Homeseal LDS.

Është shumë rezistent ndaj lagështirës. Është i hapur për difuzion dhe rezistent ndaj rrezatimit UV në periudhën prej 4 muajve, madje edhe nën ndikimin e drejtpërdrejtë të rrezatimit solar.

 

Për përdorim të brendshëm 

Për ngjitjen/bashkimin hermetik e të gjitha folive Homeseal LDS.

Për ndërlidhjen e të gjitha palosjeve dhe mbylljen e të gjitha depërtimeve.

 

Performancat

  • Qëndrueshmëria e gjatë
  • Përputhshmëria e jashtëzakonshme dhe fortësia e lidhjes
  • Lidhja e shkëlqyeshme për sipërfaqet e ndryshme
  • Ana e prapme e shiritit shumë e butë dhe e lakueshme
  • Rrjeta PET për armimin e shiritit
  • Rezistent ndaj temperaturave ekstreme

 

Montimi

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa lirimin e agensave, siç janë yndyra, vaji, papastërtia dhe pluhuri.

Shiriti Homeseal LDS SOLIFIT-1 nuk duhet të përdoret për ngjitje nën ngarkesën mekanike. Duhet të bashkohet me zgjatje sa më të vogël dhe me presion të barabartë në tërë sipërfaqen, në temperaturë të punës prej min 5˚C.

 

Dimensionet

Gjerësia e rollnes Gjatësia e rollnes Trashësia e rollnes Ngjitësi Ana e prapme Paketimet e rollnave në kuti
[mm] [m] [mm]   [copë]
60 25 0.34 Poliakrinil PE filmi me UV 10

 

 

Shkoni në krye