Homeseal LDS SOLIFIT-2

Homeseal LDS SOLIFIT-2

Ku mund të blej?

Distributerët

Homeseal LDS SOLIFIT-2 është shirit me ngjitje të dyanshme i cili siguron lidhjen shumë të mirë me membranat Homeseal LDS dhe puthitet shkëlqyeshëm për sipërfaqet e ndryshme nga metali, druri, tulla, sipërfaqet e pastra të betonit dhe pllakat OSB.

Aplikimi

Homeseal LDS SOLIFIT-1 mund të përdoret për ngjitjen, mbylljen dhe lidhjen e të gjitha llojeve të elementeve vertikale të konstruksionit me membranat. Kjo membranë është shumë rezistente ndaj lagështirës.

Udhëzimet për instalim

T’ju kushtohet vëmendja udhëzimeve përkatëse për instalim dhe informatave në kuadër të ikonave.

 
Të gjitha bashkimet e membranës dhe elementeve të tjera konstruktive duhet të mbyllen me përdorimin e shiritit ngjitës universal Homeseal LDS SOLIFIT-1 dhe shiritit me ngjitje të dyanshme Homeseal LDS SOLIFIT-2

 
Të shtypet mirë në mënyrë që të sigurohet puthitja maksimale e shiritit ngjitës për membranën

Sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe pa lirimin e agensave, siç janë yndyra, vaji, papastërtia dhe pluhuri. Shiriti Homeseal LDS SOLIFIT-2 nuk duhet të përdoret për ngjitje nën ngarkesën mekanike. Duhet të bashkohet me zgjatje sa më të vogël dhe me presion të barabartë në tërë sipërfaqen, në temperaturë të punës prej min +5°C dhe max. +40°C.

Rezistenca e materialit ndaj plakjes

Instalimi i duhur, me përdorimin e materialeve adekuate, garanton jetëgjatësinë e tërë sistemit.

Paketimi dhe magazinimi

Një kuti e kartonit mban 16 rule.