Pambuku mineral guror

Tabela e përdorimit të produkteve Knauf Insulation në ndërtimtari

 

Tipi i kosntruksionit

Pambuku mineral guror

Kulmi i pjerrët mbi hapësirë të ngrohur

NaturBoard FIT
NaturBoard FIT PLUS

Hapërsirë ndërkati nën hapësirë të pangrohur

NaturBoard FIT

Mur i jashtëm – fasadë kontaktuese

FKD-S Thermal
FKL Thermal

Mur i jashtëm – fasadë e ventiluar

NaturBoard VENTI
NaturBoard VENTACUSTO
NaturBoard VENTI PLUS

Hapërsirë ndërkati në mes hapësirash të ngrohura

NaturBoard POD PLUS

Dysheme në tokë

NaturBoard POD PLUS

Mur i brendshëm-në mes të hapësirave të ngrohura

NaturBoard FIT PLUS
NaturBoard VENTACUSTO

Konstruksion i brendshëm nënkatesh mbi hapësirë të pangrohur

NaturBoard FIT

Kulm i rrafshtë mbi hapësirë të ngrohur

Smart Roof THERMAL
Smart Roof NORM
Smart Roof TOP