PRODUKTET


PAMBUKU MINERAL GUROR

Për dallim nga llojet tjera të materialeve izoluese, pambuku  guror është i vetmi material termoizolues i cili në të njëjtën kohë objektit i siguron mbrojtjen termike, akustike dhe kundër zjarrit.

Shiko...


PAMBUKU QELQOR

Për përdorim në izolimin e nënkulmeve, kulmeve të pjerrëta,fasadave ventiluese dhe mureve ndarëse, rekomandojmë disa produkte.Shiko...


MOSTRAT E MEMBRANAVE TË ÇATISË

Ju prezantojmë Knauf Insulation LDS membranat. Njihuni me fushën e aplikimit dhe karakteristikat teknike të secilës prej tyre dhe shikoni mostrat. 

Shiko...


ELEMENTET SHETSË PËR SISTEMET E FASADAVE KONTAKTUESE

Tipel, profilet, rrjeta e qelqit...
Shiko...


PAMBUKU DRUROR

Pllaka Izoluese nga pambukur druror me lidhës çimentoje, njështresore ose me bërthamë nga pambuku mineral guror ose EPS.
Shiko...


IZOLIMI NË INDUSTRI

Izolimi teknik paraqet grupe të posaçme të produkteve izoluese nga pambuku guror, të cilat përdoren për izolim në stabilimentet industriale siç janë termoelektranat, rafineritë, halla të prodhimit dhe stabilimenteve në fabrika si dhe për sisteme në ngrohje, ftohje dhe klimatizimi.

Shiko...