Të dhënat themelore / Kontakti

 

Emri

Knauf Insulation

Adresa

Selia:

Sadik Zeneli 3/3, nr.2

Phone: +77 44 506 839;

Fax: +381 38 234 850

38000 Prishtinë

Republika e Kosovës

E-mail

berisha.sylejman@knaufinsulation.com

Info@knaufinsulation.al

Përshkrimi i veprimtarisë dhe programi prodhues

Prodhimi i pambukut mineral guror – materialit izolues me origjinë natyrore për izolim termik, akustik dhe kundër zjarrit në ndërtimtari dhe industri.

 

Programi prodhues përfshin:

 

· Produktet nga pambuku i impregnuar guror (pllaka të dendësive dhe trashësive të ndryshme për izolim në ndërtimtari)

· Produktet nga pambuku i impregnuar guror të dimenzioneve dhe formave të ndryshme, të dedikuar për aparatet shtepiake