KNAUFTERM 2 PRO

Versioni i përditësuar i KT2PRO, në përputhje me Rregulloren e Efiçensës së Energjisë për Shqipërinë, do të lançohet së shpejti!

Shkarko KnaufTERM 2 PRO dhe behu pjese e nje komuniteti prej 11.059 inxhinieresh te cilet tashme punojne me te!