Modularni krov u kockama - Smernice za montažu

Modularni krov u kockama - Smernice za montažu

Oprema

 • Makaze
 • Zakrivljeni sekač
 • Drenažna reviziona kutija
 • Metla
 • Radna i bezbednosna odeća
 • Testera 
Oprema
Koraci
Koraci
bigscape

Korak 1:

Priprema krova

Očistite krov metlom. Pazite da se vodonepropusna membrana ne ošteti, kako biste osigurali da krov ne propušta vodu.

Korak 2:

Urbanscape protivkorenska membrana

Membrana
 • Kada vodonepropusna membrana nije otporna na prodor korenja, krov treba pokriti Urbanscape protivkorenskom membranom.
 • Susedne trake protivkorenske membrane treba da se preklapaju (10-15cm).
 • Protivkorenska membrana treba da prekrije vodonepropusnu membranu uz preklapanje od najmanje 15cm na ivicama krova. Fiksirajte protivkorensku membranu da biste sprečili da je vetar podigne.
 • Isecite protivkorensku membranu tamo gde se moraju postaviti drenažne revizione kutije. Nemojte seći direktno preko vodonepropusne membrane. Iz razloga bezbednosti i zaštite protivkorenske membrane, koristite zakrivljeni sekač. Nemojte koristiti zašiljeni sekač ili nož.
Moduli

Korak 3:

Urbanscape moduli

 • Postavite Urbanscape modul za zeleni krov počev od ivice krova ili ostavite prostor za šljunak.
 • Urbanscape moduli za zeleni krov imaju proflisane ivice za međusobno uklapanje. Vodite računa da su svi moduli fksirani međusobno.
 • Ukoliko je potrebno, Urbanscape moduli za zeleni krov se mogu iseći testerom kako bi tačno odgovarali obliku i veličini krova.

Korak 4:

Nakon montaže

Nakon montaze
 • Nakon montaže Urbanscape modula na krovu, vaš zeleni krov je spreman.
 • Ako postoji dodatni prostor za dekoraciju, popunite ga dekorativnim šljunkom. Visina šljunka treba da bude na istom nivou sa Urbanscape prekrivačem sa mešavinom seduma.
 • Ne zaboravite da odsečete vidljive delove protivkorenske membrane sa ivica krova.
 • Zalivajte vegetaciju prvih nekoliko dana i đubrite vegetaciju sa Urbanscape prehranom 1 ili 2 puta godišnje.