Produkte

1 - 24 of 27

Mund të shtoni më shumë produkte për paraqitje krahasuese : 4.
Krahaso
 • EKOROLL Aplikim universal
  Grupi Aplikim universal
  Aplikimi Aplikim universal
  Përçueshmëria termike 0,044
 • Homeseal LDS 35 Barriera e avullit
  Grupi Barriera e avullit
  Aplikimi Kulm i pjerrët
 • NatuRoll Aplikim universal
  Grupi Aplikim universal
  Aplikimi Aplikim universal
  Përçueshmëria termike 0,042
 • NaturBoard FIT Izolimi i tavanit
  Grupi Izolimi i tavanit
  Aplikimi Tavan
  Përçueshmëria termike 0,038
 • NaturBoard FIT-G Muri ndarës
  Grupi Muri ndarës
  Aplikimi Muri ndarës
  Përçueshmëria termike 0,038
 • NaturBoard FIT PLUS Kulm i pjerrët - ndërmjet brinjëve
  Grupi Kulm i pjerrët - ndërmjet brinjëve
  Aplikimi Kulm i pjerrët
  Përçueshmëria termike 0,037
 • NaturBoard FIT-G PLUS Muri ndarës
  Grupi Muri ndarës
  Aplikimi Muri ndarës
  Përçueshmëria termike 0,037
 • NaturBoard VENTI Fasadë e ventiluar
  Grupi Fasadë e ventiluar
  Aplikimi Fasadë e ventiluar
  Përçueshmëria termike 0,035
 • NaturBoard VENTACUSTO Fasadë e ventiluar
  Grupi Fasadë e ventiluar
  Aplikimi Fasadë e ventiluar
  Përçueshmëria termike 0,035
 • NaturBoard VENTI PLUS Fasadë e ventiluar
  Grupi Fasadë e ventiluar
  Aplikimi Fasadë e ventiluar
  Përçueshmëria termike 0,035
 • NaturBoard POD STANDARD Dysheme pluskuese
  Grupi Dysheme pluskuese
  Aplikimi Dysheme
  Përçueshmëria termike 0,036
 • NaturBoard POD EXTRA Dysheme pluskuese
  Grupi Dysheme pluskuese
  Aplikimi Dysheme
  Përçueshmëria termike 0,039
 • FKD-N Thermal Fasadë kontaktuese
  Grupi Fasadë kontaktuese
  Aplikimi Fasadë kontaktuese
  Përçueshmëria termike 0,034
 • FKD-N Thermal 2 Fasadë kontaktuese
  Grupi Fasadë kontaktuese
  Aplikimi Fasadë kontaktuese
  Përçueshmëria termike 0,035
 • FKD-S Thermal Fasadë kontaktuese
  Grupi Fasadë kontaktuese
  Aplikimi Fasadë kontaktuese
  Përçueshmëria termike 0,035
 • SmartRoof Base Kulm i rrafshët
  Grupi Kulm i rrafshët
  Aplikimi Kulm i rrafshët
  Përçueshmëria termike 0,035
 • SmartRoof Base 2 Kulm i rrafshët
  Grupi Kulm i rrafshët
  Aplikimi Kulm i rrafshët
  Përçueshmëria termike 0,035
 • SmartRoof Thermal Kulm i rrafshët
  Grupi Kulm i rrafshët
  Aplikimi Kulm i rrafshët
  Përçueshmëria termike 0,036
 • SmartRoof Top Kulm i rrafshët
  Grupi Kulm i rrafshët
  Aplikimi Kulm i rrafshët
  Përçueshmëria termike 0,038
1 - 24 of 27 Show products per page