Sistemi LDS - Homeseal LDS 5

Përshkrimi

Homeseal LDS 5 përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur, polipropilenik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 5 siguron difuzionin e kontrolluar të avullit të ujit, dhe me këtë realizohen kushtet komfore të hapësirës jetësore.

Përshkrimi

Pllakat / RollnetRollnet

Të dhënat logjistike

Specifikimet

GjatësiaGjerësiaCopa në paletëm2/copë
501,53075

Materiale për shkarkim

DateGjuha
Fleta teknike - Homeseal LDS 5pdfDownloadFebruary 2018Albanian
Homeseal LDS folije i trakepdfDownloadAugust 2018Serbian