Produkte

Gjej produktin
1 - 10 of 10

EKOROLL

Aplikim universal
Grupi Aplikim universal
Aplikimi Aplikim universal
Përçueshmëria termike 0,044

NaturBoard FIT PLUS

Kulm i pjerrët - ndërmjet brinjëve
Grupi Kulm i pjerrët - ndërmjet brinjëve
Aplikimi Kulm i pjerrët
Përçueshmëria termike 0,037
Grupi Muri ndarës
Aplikimi Muri ndarës
Përçueshmëria termike 0,037

NaturBoard VENTI

Fasadë e ventiluar
Grupi Fasadë e ventiluar
Aplikimi Fasadë e ventiluar
Përçueshmëria termike 0,035

NaturBoard VENTACUSTO

Fasadë e ventiluar
Grupi Fasadë e ventiluar
Aplikimi Fasadë e ventiluar
Përçueshmëria termike 0,035

NaturBoard VENTI PLUS

Fasadë e ventiluar
Grupi Fasadë e ventiluar
Aplikimi Fasadë e ventiluar
Përçueshmëria termike 0,035

FKD-S Thermal

Fasadë kontaktuese
Grupi Fasadë kontaktuese
Aplikimi Fasadë kontaktuese
Përçueshmëria termike 0,035

SmartRoof Base

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,035

SmartRoof Thermal

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,036

SmartRoof Top

Kulm i rrafshët
Grupi Kulm i rrafshët
Aplikimi Kulm i rrafshët
Përçueshmëria termike 0,038

has been added to your comparison.

has been removed from your comparison.